Etika eta Jokabidea

Helburu bat: gure langileek eta taldeek beren lana gure printzipioen eta balioen arabera egiten dutela bermatzea, zintzotasunez eta zorroztasunez, arau deontologikoak errespetatuz.

Gure Jokabide Kodea sei kategoriatan antolatuta dago, eta kategoria horiek guztiek erabili behar dituzten printzipio gidariak jasotzen dituzte NORGESTIONen, gure jardueraren arlo guztietan portaera gidatzeko.

Jokabide Kodea

Printzipio etikoak
1

NORGESTION eko kultura korporatiboa, bere printzipio etikoen bidez, funtsezko zutabea da gure jarduera finkatzeko eta gure profesionalak bezeroekin harremanetan jartzeko modua gidatzeko.

Gure printzipio etikoen artean, honako hauek nabarmentzen ditugu:

  • Aukera-berdintasuna, aniztasuna eta diskriminaziorik eza.
  • Lana eta bizitza pertsonala uztartzea.
  • Ingurumenaren babesa eta gizarte- eta ingurumen-erantzukizuneko politikak.
  • Osotasuna.
Jokabide-jarraibide orokorrak
2

Konfidentzialtasuna eta sekretu profesionala dira NORGESTIONeko langileen betebehar nagusietako batzuk, betetzen dituzten eginkizunak alde batera utzita, bezeroei emandako aholkularitzatik eratorritako informazio guztiari buruzko konfidentzialtasuna gordetzera behartuta baitaude.

Era berean, baztertu egiten dugu harremanean gauden pertsonen erabakiak hartzeko prozesuetan behar den objektibotasuna alda edota alda dezakeen edozein jokabide, bai sektore publiko nazionalean, bai atzerrian, bai sektore pribatuan.

Ondorioz, ustelkeriarekiko tolerantziarik gabeko politika mantentzen dugu, edozein modutan ere.

Kapitalen zuriketa eta terrorismoaren finantzaketa prebenitzea
3

Kapitalak zuritzeari eta terrorismoa finantzatzeari buruzko arauak betetzen direla bermatzeko, bezeroak eta gaiak onartzeko prozedurak ezarrita ditugu.

Interes-gatazkak
4

NORGESTIONen barruan, interes-gatazkarik gerta ez dadin, interes-gatazkak antzemateko printzipio eta sistema batzuk garatu ditugu eta horietaz hornitu gara, gure bezeroen eta gure sinaduraren printzipioak eta interesak bermatzeko.

Portaera balore-merkatuetan
5

NORGESTIONek, bere jarduera-eremu ezberdinen artean informazio pribilegiatuaren fluxua saihesteko, Balore Merkatuaren Legeak ezarritako betebeharrak betetzen ditu interes-gatazkak eta Informazio Pribilegiatuaren erabilera bermatu eta saihesteko.

Konfidentzialtasuna, datuen babesa eta zibersegurtasuna
6

Konfidentzialtasuna eta sekretu profesionala dira NORGESTIONeko langileen betebehar nagusietako batzuk.

Horregatik, NORGESTIONeko langile guztiek, betetzen dituzten eginkizunak alde batera utzita, bezeroei emandako aholkularitzatik eratorritako informazio guztiari buruzko konfidentzialtasuna gorde behar dute.

Horrela, NORGESTIONeko Barne Jokabide Araudiaren barruan, konfidentzialtasuna, datu pertsonalen babesa eta zibersegurtasuna berariaz arautzen dira.

Al hacer clic en "Aceptar todas las cookies", acepta el almacenamiento de cookies en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del sitio y ayudar en nuestros esfuerzos de marketing. Consulte nuestra Política de privacidad para obtener más información.