__wf_reservad_hereta

Ètica i Conducta

__wf_reservad_hereta
Un propòsit: garantir que els nostres empleats i equips desenvolupen la seva feina d'acord amb els nostres principis i valors, amb honestedat i rigor, amb respecte a les normes ètiques.

El nostre Codi de Conducta està organitzat en sis categories que contenen els principis rectors que haurien de ser utilitzats per tothom a NORGESTION per guiar el nostre comportament en tots els àmbits de la nostra activitat.

Codi de conducta

Principis ètics
1

La cultura corporativa a NORGESTION, a través dels seus principis ètics, és un pilar fonamental en el qual es basa la nostra activitat i guia la forma en què els nostres professionals es relacionen amb els clients.

Entre els nostres principis ètics, destaquem:

  • Igualtat d'oportunitats, diversitat i no discriminació.
  • Conciliació de la vida laboral i personal.
  • Polítiques de protecció del medi ambient i de responsabilitat social i ambiental.
  • Integritat.
Directrius generals de conducta
2

La confidencialitat i el secret professional constitueixen algunes de les principals obligacions dels empleats de NORGESTION que, independentment de les funcions que realitzin, estan obligats a mantenir confidencial tota la informació derivada de l'assessorament proporcionat als clients.

A més, rebutgem qualsevol conducta que pogués alterar i/o modificar la deguda objectivitat en els processos de presa de decisions de les persones amb qui ens relacionem, tant en el sector públic nacional o estranger com en el sector privat.

En conseqüència, mantenim una política de tolerància zero amb la corrupció, en qualsevol de les seves manifestacions.

Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
3

Per tal de garantir el compliment de la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, hem establert procediments d'acceptació de clients i assumptes.

Conflictes d'interessos
4

Dins de NORGESTION, per tal d'evitar situacions de possibles conflictes d'interessos, hem desenvolupat i dotat d'una sèrie de principis i sistemes de detecció de conflictes d'interessos que ens permeten vetllar pels principis i interessos dels nostres clients i els del nostre despatx.

Comportament en els mercats borsaris
5

Amb la finalitat d'evitar el flux d'informació privilegiada entre els seus diferents àmbits d'activitat, NORGESTION compleix amb les obligacions establertes per la Llei de Mercats de Valors per tal de garantir i evitar conflictes d'interessos i l'ús d'Informació Privilegada.

Confidencialitat, Protecció de Dades i Ciberseguretat
6

La confidencialitat i el secret professional són algunes de les principals obligacions dels empleats de NORGESTION.

Per aquest motiu, tots els empleats de NORGESTION, independentment de les funcions que realitzin, estan obligats a mantenir confidencial tota la informació derivada de l'assessorament proporcionat als clients.

Així, dins del Reglament Intern de Conducta de NORGESTION es regula específicament la confidencialitat, la protecció de dades personals i la ciberseguretat.

Fent clic a”Acceptar totes les cookies“, accepteu l'emmagatzematge de cookies al vostre dispositiu per millorar la navegació del lloc, analitzar l'ús del lloc i ajudar en els nostres esforços de màrqueting. Consulta el nostre Política de privacitat per a més informació.